Page 62 - Red Rocket Readers Catalog 2022
P. 62

 TE REO MĀORI
         Ng-a Momo Makawe
N-a Pam Holden ng-a kupu
N-a Deborah C. Johnson ng-a pikitia N-a Tiare Dickson te whakam-aori
Poihau Ulenuku
N-a Pam Holden ng-a kupu
N-a Richard Hoit ng-a pikitia N-a Tiare Dickson te whakam-aori
       Ātaˉrangi 9781776851614
Poihau Wera 9781776859023
Haere, Haere, Haere! 9781776854325
He Aha e Newanewa Ana? 9781776854387
Kia PoˉturiTe Haere 9781776859030
Puˉkoro 9781776858996
Haere Mai Ki Te Whare Pukapuka 9781776854356
He Wera 9781776854394
Launchpack - 8 x 8 titles
Ngaˉ Momo Makawe 9781776859016
Te Matapae Huarere 9781776851638
He Aha e Makariri Ana? 9781776854332
Kararehe Iti 9781776854363
AU/NZ
$599.00
Poihau Uenuku 9781776859009
Te Waka a Tiare 9781776851607
He Aha Ngaˉ Mahi Paˉrekareka 9781776854349
Ko Wai i Roto i Te Moana? 9781776854370
        Poihau Wera
N-a Pam Holden ng-a kupu
N-a Tiare Dickson ng-a pikitia N-a Tiare Dickson te whakam-aori
P-ukoro
N-a Pam Holden ng-a kupu
N-a Jenny Cooper ng-a pikitia N-a Tiare Dickson te whakam-aori
Te Matapae Huarere
N-a Pam Holden ng-a kupu
N-a Richard Hoit ng-a pikitia N-a Tiare Dickson te whakam-aori
Te Waka a Tiare
N-a Pam Holden ng-a kupu
N-a Richard Hoit ng-a pikitia N-a Tiare Dickson te whakam-aori
                    Levelled Sets 8 titles x 1 copy each
$76.00
Single Copies
$9.50
Bilingual launchpack - 16 copies
$152.00
 62
redrocketreaders.com | [email protected] 62
A-t-arangi
N-a Pam Holden ng-a kupu
N-a Jenny Cooper ng-a pikitia N-a Tiare Dickson te whakam-aori
Kia P-oturi Te Haere
N-a Pam Holden ng-a kupu
N-a Michael Cashmore-Hingley ng-a pikitia N-a Tiare Dickson te whakam-aori
   TE REO MAORI MAWHERO NON-FICTION SET
TE REO MAORI KOWHAI FICTION SET 9781776859139
9781776854578
   60   61   62   63   64